Coğrafya, insanla doğal çevre arasındaki karşılıklı ilişkileri, beşeri faaliyetleri, coğrafyanın ilkeleri çerçevesinde inceleyen bilimler topluluğudur. Fiziki Coğrafya ile Beşeri ve İktisadi Coğrafya olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır. Yeryüzünün fiziksel özelliklerini oluşturan yeryüzü şekilleri (jeomorfoloji), iklim (klimatoloji), sular (karasal hidrografya ve oseanografya) toprak ve canlılar (biyocoğrafya) Fiziki Coğrafya Anabilim Dalının temel ders konularını oluşturmaktadır. Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalında ise nüfus, yerleşme, kültür, tarım, sanayi ve ekonomik coğrafya başlıca derslerdir. Coğrafya eğitim ve öğretiminde alana yönelik temel derslerin yanı sıra, Dünya coğrafyası, Türkiye’nin coğrafi bölgeleri ve çevre sorunları konusunda dersler verilmektedir.

Coğrafya Bölümünün yüksek lisans programı Fiziki ve Beşeri-İktisadi Coğrafya alanlarında açılmaktadır. Bu programlarda tez konularının güncel ve uygulamalı alanlara yönelmesine özen gösterilmektedir. Bilimsel çalışmalarda güncel ve uygulamalı alanlar tercih edilecektir.

Coğrafya Bölümü mezunlarının bugüne kadar öncelikli iş imkanları öğretmenlik olmuştur. Son yıllarda özel okullar ve dershanelerde de çalışan mezunların sayısı önemli artış göstermiştir. Bundan başka daha az sayıda olmakla birlikte, alanlarına giren konularla ilgili devlet kuruluşlarında (Maden Tetkik ve Arama, Devlet Su İşleri, Karayolları, Köy Hizmetleri, Meteoroloji İşleri gibi genel müdürlüklerde) jeomorfolog veya benzeri unvanlarla çalışma imkanı da bulabilmektedirler.