T.C.

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Coğrafya Bölümü

Tarihçesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü Yrd.Doç.Dr. Özer Yılmaz ‘ın görevine başlaması ile 1996 yılında kurulmuştur.1998-1999 yılında ilk öğrencilerini almış, 2001-2002 eğitim-öğretim yılında da ilk mezunlarını vermiştir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Coğrafya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı açılmış, 1998-1999 yılında da eğitim ve öğretime başlanmıştır.

1996-2001 Bölümün ilk kadrosunun şekillendiği bir zaman aralığı olup 1997’de Ar.Gör.Fatma KAFALI, 1998’de Arş.Grv. Barış Taş ile Öğr. Grv. Sevil Saygın, 2000 yılında Basim Saatçi (2003 de Uşak Üniversitesi’ne Yrd. Doç. olarak atanmıştır.), Öğr.Grv.Talip Özdemir (2003 de özel sektöre öğretmen olarak ayrılmıştır), 2001 yılında ise Arş. Grv. Okan Bozyurt bölüm kadrosunda yer almıştır.

2002 yılı bahar dönemini takiben Yrd. Doç.Dr. Özer Yılmaz ile Yrd. Doç.Dr. Fatma Kafalı-Yılmaz, AKÜ’ye bağlı olan Uşak Eğitim Fakültesi’nde görevlendirilmişlerdir.

2002 güz dönemi, coğrafya bölümü için yeniden yapılanma ve lisans programlarının çağdaş gereksinimlere göre planlama dönemidir. 2002 güz dönemi sonrasında bölüm kadrosunda önemli değişiklikler olmuş; Fırat Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehmet Ali Özdemir ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nden yatay geçişle Yrd. Doç. olarak atanan Dr. Tevfik Erkal ile birlikte bu yılın sonunda Arş. Grv. olarak atanan Mustafa Yakar yeni bir kadro oluşturmuş, bu kadroya 2003 de Arş Grv. Çetin Şenkul da katılmıştır. 2003 yılında lisans programı bütünüyle değiştirilmiştir. 2003-2004 ders yılını takiben Doç. Dr. Mehmet Ali Özdemir ve Yrd. Doç. Dr. Tevfik Erkal’ın özverili çalışmalarıyla bölümün ders programı yeniden düzenlenmiş ve bu güncelleme uygulamaya geçirilmiştir. Çağdaş bilim anlayışının gerektirdiği istatistik, matematik, coğrafi bilgi sistemleri dersleri programda yer alırken, orta öğretime yönelik bölge esasına dayalı dersler amaca uygun olarak revize edilmiştir.

2003-2004 yılından itibaren,Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün desteği ile bölümde zengin bir kayaç koleksiyonu oluşturulmuş, bölüme pekçok harita temin edilmiştir.

Coğrafya Bölümlerinin laboratuvarı yeryüzüdür. Lisans eğitimi sırasında teorik öğretilerin yerinde gözlemlenmesi ve haritalanması eğitimi kapsamında teknik geziler mutlak gerekliliktir. Bu amaca yönelik olarak “Arazi Uygulamaları” dersi kapsamında her yıl planlı  uygulamalar yapılmaktadır. Artık arazi çalışmalarında öğrenciler Eskişehir-Seyitgazi, Eskişehir Bor Tesisleri, Frig Vadisi, Afyon-Bayat volkanik arazisi, Çay-Sultandağları-Eber Gölü dolayı, Karamuk sulak alanı, Uşak-Ulubey Kanyonu gibi sahalara yapılan gezilerde gözlem yapmakta ve deneyimler kazanmaktadır. Böylece, “Arazi Uygulamaları” dersleri sahada uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Her yıl başta Harita Genel komutanlığı ve Coğrafi bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü olmak üzere Devlet Su İşleri Genel müdürlüğü, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğüne ziyaretler yapılmakta, öğrencilerin coğrafya ile ilgili çalışmalar yapan bu kurumları tanıması sağlanmaktadır.

Dr. Ünal Yıldırım, Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ndenAKÜ Coğrafya Bölümüne 2004 yılında, Tuncer Yüksel’in 2005’de isebölüm kadrosuna katılmıştır.

AKÜ Coğrafya Bölümü, Üniversite Senatosu’nun 21.06.2004 tarihli kararıyla TDE, Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden karşılıklı yandal programlarıyla eğitim-öğretim etkinliklerine yeni bir yaklaşımla devam etmiştir.

Coğrafya Doktora programı 2006 yılında açılmış, 2006-2007 yılında SBE’de Coğrafya Anabilim dalında eğitime başlamıştır.

2007 yılında Doç. Dr. Özer Yılmaz ile Yrd. Doç. Dr. Fatma Kafalı-Yılmaz yeniden AKÜ Coğrafya Bölümü’ne dönmüşlerdir. Böylece bölüm akademik kadro açısından oldukça iyi bir seviyeye gelmiştir.

YÖK Genel Kurulu’nun 14.02.2008 tarihli kararı sonrası bölümde ilk kez 2008-2009 ders yılında 40 öğrenci ile ikinci öğrenime başlanmıştır. Bugün giderek artan öğrenci sayısı ile bu program halen devam etmektedir.

2011 yılında bölümün akademik kadrosu en güçlü dönemine ulaşmış, Türkiye’de en seçkin bölümler arasında yerini almıştır.

2011 yılından itibaren coğrafya doktora programını tamamlayan Mustafa Yakar 2011 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi’ne Yrd. Doç. olarak atanmıştır. 2005 yılında bölüm kadrosunda yer alan Muhammed Bahadır doktorasını tamamladıktan sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne Yrd. Doç. olarak geçiş yapmıştır. 2011 Çetin Şenkul’un da doktorasını tamamladığı yıl olup Şenkul daha sonra Süleyman Demirel Üniversitesi’ne Yrd. Doç. olarak geçiş yapmıştır.  2013 yılı sonu bölüm kurucu öğretim üyelerinden Prof.Dr. Özer Yılmaz’ın ani bir rahatsızlık ile yaşama veda ettiği acılı bir yıl olmuştur. “Bu elemanların ayrılması beni üzmüş, en donanımlı bölüm projem adeta sekteye uğramıştır”  .

2013-2014 Aralığı Gökhan Mert,Hülya Kaymak ve Burcu Göközkut,’un Arş. Grv. olarak bölüme katıldığı yıldır. Arş.Grv. Gökhan Mert’in 2014’de Mehmet Akif Üniversitesi’ne geçmesini takiben, 1998 göreve başlayan ve daha sonra Afyon Coğrafya bölümüne dönmüş olan Doç. Dr. Barış Taş’ın 2014 de Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne geçmesiyle bölüm yeniden fiziki coğrafyacı ağırlığına dönmüştür.

Öğretim üyesi Doç.Dr. Ünal YILDIRIM’ın gayret ve katkılarıyla, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) laboratuvarı üniversitemiz rektörlüğü destekleri ile 2014 yılı yaz aylarında yapımına başlanmış ve 2014-2015 yılı güz dönemi ile birlikte eğitim ve öğretim faaliyetlerine açılmıştır. CBS laboratuvarında 60 masa ve sandalye bulunmakta, bunlardan 30 tanesine masa üstü bilgisayar konulmuştur. Diğer 30 tanesinde ise öğrencilerin kendi şahsi bilgisayarlarını laboratuvara getirip kullanmaları için düzenlenmiştir. İki tane projeksiyon (datashow) ve bir adet A3 renkli yazıcı bulunmaktadır. Yazılım olarak lisanslı 30 adet ESRI firmasının CBS yazılı olan ArcGIS10.3 masa üstü yazılımı ve uzantıları (extensions) olan Mekansal analiz (Spatialanalysis), Üç boyutlu analiz (3D analysis), Ağ analizleri (Network analysis), Mekansal istatistik (Geostatistic analysis) yazılımları bulunmaktadır.

Ayrıca, her yıl Ankara’da düzenlenen ESRİ kullanıcılar toplantısına bölümümüz öğrencileri tematik haritaları ile katılmakta 1. 2. 3. gibi önemli dereceler elde etmektedir.

Teorik ve uygulamalı coğrafi bilgi sistemleri alan öğrencilerimiz mezuniyetleri sonrasında özellikle özel sektör başta olmak üzere CBS alanlarında çalışma imkanı bulmaktadır. Öğrencilerimiz CBS alanında diğer ilgili bölümlerle rekabette bir adım önde olmaktadır.

2015 bölümden yeni bir ayrılışın yılıdır. Yrd. Doç. olarak 2002’de bölüme katılan Prof. Dr. Tevfik Erkal Aralık 2015 de Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmıştır.Bölüm kadrolarındaki hareketlilik Liecester Üniversitesi’ndeki çalışmasından dönen Dr. Mustafa Köse’nin katılımıyla devam etmiştir. 2016 yılında Sema Özen Bayraktar araştırma görevlisi olarak bölüm kadrosuna katılmıştır.

Seçkin akademik kadrosu, teorik derslerin uygulaması niteliğindeki arazi uygulamaları, çağdaş eğitim aracı olan uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri eğitimleri, güncel lisans ve lisansüstü programlarıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü farkındalığı olan ve tercih edilen bir bölümdür.

Bölümde bugün 1 Profesör, 1 Doçent, 3 Dr. Öğr. Üyesi,  3 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Bölümümüzde öğrencilerimizin yetişmesinde emeği geçen, bilimsel etkinlikleriyle katkı sağlayan, yaşamlarının en güzel yıllarını üniversitemiz ortamında bizimle paylaşan ve bugün aramızdan ayrılmış tüm arkadaşlarımızı esenlikler/rahmet dileyerek anıyoruz.

Prof.Dr.Mehmet Ali ÖZDEMİR

      Bölüm Başkanı