Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü 1996 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi’nin bir bölümü olarak kurulmuştur. 1998 yılında bölüme öğrenci alınmış, ilk mezunlarını 2001-2002 eğitim-öğretim yılında vermiştir. Halen, Coğrafya Bölümü Edebiyat Fakültesi bünyesinde dört yıllık normal ve ikinci lisans eğitiminin yanı sıra, yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir. Fakültedeki sosyal branşlarlayandal, sosyoloji bölümü ile çift anadal programı açıktır.

            Bölümde tam zamanlı olarak çalışan 1 profesör, 1 doçent, 2 yardımcı doçent ve 3 araştırma görevlisi vardır. Lisans programında öğrenciler üçüncü sınıfta ilgi duydukları alanlarda seminer ve son sınıfta bölüm öğretim üyelerinden birinin danışmanlığında bitirme tezi hazırlamaktadır.

          Coğrafya bölümünde fiziki coğrafya, beşeri ve iktisadi coğrafya, bölgesel coğrafya ve Türkiye coğrafyası olmak üzere dört anabilimdalı bulunmaktadır. Coğrafya, yeryüzünün doğal ve kültürel özelliklerini, bunlar arasındaki ilişkileri özgün araştırma yöntem ve ilkeleri ile nceleyen bir bilimdir. Yeryüzünün fiziksel özelliklerini oluşturan yeryüzü şekilleri (jeomorfoloji), iklim (klimatoloji), sular (karasal hidrografya ve oseanografya) ve canlılar (biyocoğrafya) Fiziki Coğrafya Anabilim Dalının temel konularını oluşturmaktadır. Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalında ise nüfus, yerleşme, kültür, tarım, sanayi, ekonomi, turizm dersleri işlenmektedir.  Öğrencilerimizin eğitim sektöründe ağırlıklı olarak çalıştıkları göz önünde bulundurularak Türkiye, bölge ve dünya coğrafyaları ve sorunları dersleri konulmuştur.

        Temel bilgi teknolojileri ve coğrafi bilgi sistemleri, dijital görüntüleme, uzaktan algılama teknolojilerinin kullanımı alanlarında temel eğitime yönelik dersler verilmektedir. Bu yöntemle coğrafya ve iş dünyasının gereksinimlerine yönelik eğitim vermek amacındayız.

     Yüksek lisans programı öğrencilere kendi alanlarında uzmanlaşmasını, araştırma yapma yeteneğini kazandırmaktadır. Doktora programı coğrafya alanında akademik çalışma yapma, proje yazma, tez yazma becerilerin kazandırmaktadır.  Lisansüstü çalışmalarının amacı yeni yöntemler ve modeller geliştirmek, bilinen yöntemi sahaya uygulamak ve yeni yöntem geliştirmektir.

        Eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler Coğrafya alanında lisans derecesini alırlar.Coğrafya Bölümü mezunlarının öncelikli iş alanları ağırlıklı olarak eğitim sektörüdür. 2015 yılında dershanelerin kapatılması ile mezunların dershane alanında çalışması sınırlanmıştır. Üniversite lisans mezunu olarak devlet kuruluşlarında çalışma imkânı da bulabilmektedirler. Coğrafi Bilgi sistemleri konusunda başarılı olan mezunlarımız temel bilgi teknolojileri alanındaözel ve kamu sektöründe çalışma imkânı bulunmaktadır

        Coğrafya Programlarında eğitim öğretim gören öğrencilerimize eğitim süreçleri boyunca ve gelecekte başarılar diliyorum. Doğa ve kültür konularına ilgi duyan, hem sayısal hem de sözel analitik düşünen öğrencilere coğrafya bölümünü tercih etmelerini öneriyorum.

                                                                                                                                                                                                                           Prof.Dr.Mehmet Ali ÖZDEMİR                                                                                                                                                                                                                                                                             Bölüm Başkanı