COĞRAFYA – SOSYOLOJİ BÖLÜMLERİ ÇİFT ANADAL MÜFREDATI

Eşdeğer ve Ortak Ders Listesi

Sınıf: I

Yarıyıl I

DERS ADI

Türk Dili I

Yabancı Dil I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Sosyolojiye Giriş I

Sosyal Antropoloji

Sosyal Demografi

Psikolojiye Giriş

Felsefeye Giriş

SEÇMELİ DERS GÜZ DÖNEMİ (1 DERS SEÇİLECEK)

Güzel Sanatlar

Klasik Sosyoloji Metinleri

Beden Eğitimi

Bilgisayara Giriş

Dünya Tarihi I

 

Sınıf: I

Yarıyıl II

Türk Dili II

Yabancı Dil II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Sosyolojiye Giriş II

Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi

Temel Mantık

Bilim Tarihi

SEÇMELİ DERS BAHAR DÖNEMİ (2 DERS SEÇİLECEK)

Ekonomiye Giriş

Siyaset Bilimine Giriş

Çağdaş Sosyoloji Metinleri

Hukuka Giriş

Dünya Tarihi II

 

 

 

Sınıf: II

Yarıyıl I

Klasik Sosyoloji Teorileri I

Sosyal Bilimler Metodolojisi

Aile Sosyolojisi

Toplumsal Tabakalaşma

Felsefe Tarihi I

Alan Dışı Seçmeli Ders I

SEÇMELİ DERS GÜZ DÖNEMİ  (1 DERS SEÇİLECEK)

Kır Sosyolojisi

Modern Siyasi Düşünce Tarihi

Kültür Sosyolojisi

Osmanlıcaya Giriş

 

Sınıf: II

Yarıyıl II

Klasik Sosyoloji Teorileri II

Kent Sosyolojisi

Sosyolojide Araştırma Teknikleri

Hukuk ve Suç Sosyolojisi

Felsefe Tarihi II

Alan Dışı Seçmeli Ders II

SEÇMELİ DERS GÜZ DÖNEMİ  (1 DERS SEÇİLECEK)

Ekonomi Sosyolojisi

Türkiye’de Demokrasi

Osmanlıca Sosyoloji Metinleri

 

Sınıf: III

Yarıyıl I

Çağdaş Sosyoloji Teorileri I

Sosyolojide Araştırma ve İstatistik

Türkiye’de Sosyoloji Tarihi

Sosyoloji Semineri I

Sosyal Psikoloji

SEÇMELİ DERS GÜZ DÖNEMİ  (1 DERS SEÇİLECEK)

Siyaset Sosyolojisi

Sinema Sosyolojisi

Türkiye’de Düşünce Tarihi

Sosyal Hizmetler ve Politikaları

 

Sınıf: III

Yarıyıl II

Çağdaş Sosyoloji Teorileri II

Din Sosyolojisi

Sosyoloji Semineri II

İletişim Sosyolojisi

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

Bilim Felsefesi

SEÇMELİ DERS GÜZ DÖNEMİ  (2 DERS SEÇİLECEK)

Değişim Sosyolojisi

Etnisite ve Milliyetçilikler

Türkiye’de Kentleşme Sorunları

Dezavantajlı Guruplar Sosyolojisi

 

Sınıf: IV

Yarıyıl I

İhtisas Semineri I

Sosyal Bilimler ve Mantık

SEÇMELİ DERS GÜZ DÖNEMİ  (3 DERS SEÇİLECEK)

Sanat Sosyolojisi

Küreselleşme ve Kimlik

Osmanlı Toplum Yapısı

Çalışma Sosyolojisi

Beden Sosyolojisi

Yaşlılık Sosyolojisi

Yeni Toplumsal Hareketler

Tarihsel Sosyoloji

Teknoloji Sosyolojisi

 

Sınıf: IV

Yarıyıl II

İhtisas Semineri II

Türkiye’nin Toplum Yapısı

SEÇMELİ DERS GÜZ DÖNEMİ  (3 DERS SEÇİLECEK)

Endüstri ve Modernleşme Sosyolojisi

Bilgi Sosyolojisi

Türkiye’de Kadın Çalışmaları

Çevre Sosyolojisi

İnsan Hakları  ve Siyaset Teorisi

Türkiye’de Yoksulluk Sorunu

Dil Sosyolojisi

Türkiye’de Sivil Toplum

Göç Sosyolojisi