COĞRAFYA – SOSYOLOJİ BÖLÜMLERİ ÇİFT ANADAL MÜFREDATI

Eşdeğer ve Ortak Ders Listesi

Sınıf: I

Yarıyıl I

DERS ADI

Türk Dili I

Yabancı Dil I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Genel Jeomorfoloji

Nüfus Coğrafyası

Klimatoloji I

Coğrafyada Bilgisayar Kullanımı I

SEÇMELİ DERS GÜZ DÖNEMİ ( 2 DERS SEÇİLECEK)

Beden Eğitimi

Güzel Sanatlar

Genel Jeoloji

Vatandaşlık ve İnsan Hakları

Zoocoğrafya

Doğa Turizmi

Coğrafyaya Giriş

 

Sınıf: I

Yarıyıl II

Türk Dili II

Yabancı Dil II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Ekonomik Coğrafya

Kayaçbilim

Flüvyal Jeomorfoloji

Klimatoloji II

SEÇMELİ DERS GÜZ DÖNEMİ ( 2 DERS SEÇİLECEK)

Kartoğrafik Projeksiyonlar

Sanayi Coğrafyası

İstatistik

Sedimentolojiye Giriş

Fotoğrafçılık

 

Sınıf: II

Yarıyıl I

Fitocoğrafya I

Toprak Coğrafyası

Kartoğrafya Uygulamaları

Coğrafi Bilgi Sistemleri I

SEÇMELİ DERS GÜZ DÖNEMİ ( 2 DERS SEÇİLECEK)

Kıtalar Coğrafyası I

Mesleki İngilizce

Kır Yerleşmeleri

Ege Bölgesi

Demografik Analiz Yöntemleri

Tarihi Coğrafya

Kıyı Jeomorfolojisi

Klimatoloji Uygulamaları

Alan Dışı Seçmeli Ders I

 

Sınıf: II

Yarıyıl II

Fitocoğrafya II

Kent Yerleşmeleri

Ulaşım Coğrafyası

Coğrafi Bilgi Sistemleri II

SEÇMELİ DERS GÜZ DÖNEMİ ( 2 DERS SEÇİLECEK)

Karst Jeomorfolojisi

Kıtalar Coğrafyası II

Hava Kütleleri ve Cepheler

Fotocoğrafya

İklim ve Medeniyet

Siyasi Coğrafya

Tarım Coğrafyası

Alan Dışı Seçmeli Ders II

 

Sınıf: III

Yarıyıl I

Türkiye Fiziki Coğrafyası I

Karasal Hidrografya

Türkiye Beşeri Coğrafyası I

Jeomorfolojik Haritalama

Coğrafya Semineri I

Coğrafya’da CBS Uygulamaları

SEÇMELİ DERS GÜZ DÖNEMİ ( 1 DERS SEÇİLECEK)

Yapısal Jeomorfoloji

Ekonomik Kaynaklar Coğrafyası

Doğayı Değerlendirme

Hidroloji Uygulamaları

 

Sınıf: III

Yarıyıl II

Türkiye Fiziki Coğrafyası II

Oseanografya

Türkiye Beşeri Coğrafyası II

Arazi Uygulamaları

Coğrafya Semineri II

SEÇMELİ DERS GÜZ DÖNEMİ ( 2 DERS SEÇİLECEK)

Uzaktan Algılamaya Giriş

Volkanoloji

Beşeri ve Ekonomik Coğrafyada Haritalama

Fiziki Coğrafyada Haritalama

İklim Modellemeleri

 Jeomorfometri

Klimatoloji Uygulamaları II

Avrupa Coğrafyası

 

Sınıf: IV

Yarıyıl I

Turizm Coğrafyası

Kuvaterner Jeoloji ve Jeomorfolojisi

Kurak ve Yarıkurak Bölg. Jeom.

Bitirme Ödevi (Lisans Tezi I)

SEÇMELİ DERS GÜZ DÖNEMİ ( 3 DERS SEÇİLECEK)

Uygulamalı Jeomorfoloji

Planlama Coğrafyası

Klimatik Jeomorfoloji

Türk Ülkeleri Coğrafyası

Dünya Coğrafyası  Sorunları

 

Sınıf: IV

Yarıyıl II

Türkiye Turizm Coğrafyası

Çevre Sorunları

Enerji Kaynakları

Bitirme Ödevi (Lisans Tezi II)

SEÇMELİ DERS GÜZ DÖNEMİ ( 3 DERS SEÇİLECEK)

Doğal Afet Analizleri

Çevre Ülkeler ve Ortadoğu Coğrafyası

Avrupa Birliği

Türkiye’nin Paleocoğrafyası

Türkiye Çevre Sorunları

İdari Coğrafya