T.C

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

COĞRAFYA ANABİLİM DALI NÖ-İÖ LİSANS PROGRAMI

Sınıfı : I

Yarıyıl : I

Dersin Kodu

Dersin Adı

COĞ 103

Genel Jeomorfoloji

COĞ 105

Nüfus Coğrafyası

COĞ 107

Klimatoloji I

ENF 101

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I

TAR 113

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

TDL 121

Türk Dili I

YAD 115

Yabancı Dil I

Seçmeli Dersler  (2 seçmeli ders)

 

Beden Eğitimi

 

Güzel Sanatlar

COĞ 109

Genel Jeoloji

COĞ 111

Vatandaşlık ve İnsan Hakları

COĞ 113

Zoocoğrafya

COĞ115

Doğa Turizmi

COĞ 101

Coğrafyaya Giriş

     

 

Sınıfı : I

Yarıyıl : II

Dersin Kodu

Dersin Adı

COĞ 102

Ekonomik Coğrafya

COĞ 104

Kayaçbilim

COĞ 106

Flüvyal Jeomorfoloji

COĞ 108

Klimatoloji II

TAR 114

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

TDL 122

Türk Dili II

YAD 116

Yabancı Dil II

Seçmeli Dersler  (2 seçmeli ders)

COĞ 110

Kartoğrafik Projeksiyonlar

COĞ 112

Sanayi Coğrafyası

COĞ 114

İstatistik

COĞ 116

Sedimentolojiye Giriş

COĞ 118

Fotoğrafçılık

     

 

Sınıfı : II

Yarıyıl : I

Dersin Kodu

Dersin Adı

COĞ 203

Fitocoğrafya I

COĞ 205

Toprak Coğrafyası

COĞ 207

Kartoğrafya Uygulamaları

COĞ 209

Coğrafi Bilgi Sistemleri I

Seçmeli Dersler  (2 seçmeli ders+ Alandışı)

COĞ 211

Kıtalar Coğrafyası I

COĞ 213

Mesleki İngilizce

COĞ 215

Kır Yerleşmeleri

COĞ 217

Ege Bölgesi

COĞ 219

Demografik Analiz Yöntemleri

COĞ 221

Tarihi Coğrafya

COĞ 223

Kıyı Jeomorfolojisi

COĞ 225

Klimatoloji Uygulamaları

 

Alan Dışı Seçmeli Ders I

     

 

Sınıfı : II

Yarıyıl : II

Dersin Kodu

Dersin Adı

COĞ 202

Fitocoğrafya II

COĞ 204

Kent Yerleşmeleri

COĞ 206

Ulaşım Coğrafyası

COĞ 208

Coğrafi Bilgi Sistemleri II

Seçmeli Dersler  (2 seçmeli ders+ Alandışı)

COĞ 210

Karst Jeomorfolojisi

COĞ 212

Kıtalar Coğrafyası II

COĞ 214

Hava Kütleleri ve Cepheler

COG 216

Fotocoğrafya

COĞ 218

İklim ve Medeniyet

COĞ 220

Jeomorfometri

COĞ 222

Siyasi Coğrafya

COĞ 224

Tarım Coğrafyası

 

Alan Dışı Seçmeli Ders II

     

 

Sınıfı : III

Yarıyıl : I

Dersin Kodu

Dersin Adı

COĞ 301

Türkiye Fiziki Coğrafyası I

COĞ 303

Karasal Hidrografya

COĞ 305

Türkiye Beşeri Coğrafyası I

COĞ 307

Jeomorfolojik Haritalama

COĞ 309

Coğrafya Semineri I

COĞ 311

Coğrafya’da CBS Uygulamaları

Seçmeli Dersler  (1 seçmeli ders)

COĞ 313

Yapısal Jeomorfoloji

COĞ 315

Ekonomik Kaynaklar Coğrafyası

COĞ 317

Doğayı Değerlendirme

COĞ 319

Hidroloji Uygulamaları

     

 

Sınıfı : III

Yarıyıl : II

Dersin Kodu

Dersin Adı

COĞ 302

Türkiye Fiziki Coğrafyası II

COĞ 304

Oseanografya

COĞ 306

Türkiye Beşeri Coğrafyası II

COĞ 308

Arazi Uygulamaları

COĞ 310

Coğrafya Semineri II

Seçmeli Dersler  (2 seçmeli ders)

COĞ 312

Uzaktan Algılamaya Giriş

COĞ 314

Volkanoloji

COĞ 316

Beş. ve Eko. Coğrafyada Haritalama

COĞ 318

Fiziki Coğrafyada Haritalama

COĞ 320

İklim Modellemeleri

COĞ 322

Avrupa Coğrafyası

 

Jeomorfometri

 

Klimatoloji Uygulamaları

     

 

Sınıfı : IV

Yarıyıl : I

Dersin Kodu

Dersin Adı

COĞ 401

Turizm Coğrafyası

COĞ 403

Kuvaterner Jeoloji ve Jeomorfolojisi

COĞ 405

Kurak ve Yarı kurak Bölg. Jeom.

COĞ 407

Bitirme Ödevi (Lisans Tezi I)

Seçmeli Dersler(3 seçmeli ders)

COĞ 405

Uygulamalı Jeomorfoloji

COĞ 411

Planlama Coğrafyası

COĞ 413

Klimatik Jeomorfoloji

COĞ 415

Türk Ülkeleri Coğrafyası

COĞ 417

Dünya Coğrafyası  Sorunları

     

 

Sınıfı : IV

Yarıyıl : II

Dersin Kodu

Dersin Adı

COĞ 402

Türkiye Turizm Coğrafyası

COĞ 404

Çevre Sorunları

COĞ 406

Enerji Kaynakları

COĞ 410

Bitirme Ödevi (Lisans Tezi II)

Seçmeli Dersler   (3 seçmeli ders)

COĞ 412

Doğal Afet Analizleri

COĞ 414

Çevre Ülkeler ve Ortadoğu Coğrafyası

COĞ 416

Avrupa Birliği

COĞ 418

Türkiye’nin Paleocoğrafyası

COĞ 420

Türkiye Çevre Sorunları

COĞ 422

İdari Coğrafya