METEOROLOJİ RASAT PARKI

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyelerinden Yard.Doç.Dr. Okan BOZYURT tarafından Ahmet Necdet Sezer Kampüsü sınırları içerisinde bir meteoroloji gözlem istasyonu kurulması talep edilmiştir. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile bir protokol imzalanmıştır. Meteoroloji istasyonu kampüs içerisinde en kuzey noktasına 03.08.2015 tarihinde kurulmuştur. Rasat parkında ölçümler 17.08.2015 tarihinden itibaren yapılmaya başlanmıştır. Klimatoloji derslerinde zaman zaman öğrencilere uygulamalı olarak rasat parkındaki ölçümlerin yapılışı ve aletlerin tanıtımı uygulamalı olarak gösterilecektir. Ayrıca, kentsel alan içerisinde bulunan Afyonkarahisar Merkez ve Kocatepe Üniversitesi istasyonlarının meteorolojik verileri analiz edilecektir.