1. AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi
 2. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
 3. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi
 4. Animal Photos
 5. Antarctic Mosaic Browser
 6. Atlas Dergisi
 7. Coğrafya Sözlüğü
 8. Coğrafyacılar Derneği
 9. Disaster News Network
 10. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
 11. Deprem Dairesi Başkanlığı
 12. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
 13. Doğal Hayat
 14. Doğu Coğrafya Dergisi
 15. Dünya Bankası
 16. Dünya Doğayı Koruma Birliği
 17. Devlet Planlama Teşkilatı

 18. Dünya Turizm Örgütü

 19. Ege Coğrafya Dergisi

 20. Evrim ve Jeolojik Zamanlar

 21. European Union Environment Institute

 22. Encyclopedia of Earth

 23. Friends of the Earth

 24. Fiziki Coğrafya Sözlüğü

 25. Food and Agriculture Organization of the United Nations

 26. Global Relief Model

 27. Geography Home Page

 28. Google Earth

 29. Geo Map App

 30. Harita Genel Komutanlığı

 31. İstanbul Üniveritesi Coğrafya Dergisi

 32. Institut National de la Statistique et des etudes Economiques

 33. International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation

 34. International Geographical Union

 35. Internetional Organization for Migration (IOM)

 36. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

 37. Integrated Earth Data Applications

 38. Jeolojik Devirler

 39. Jemorfoloji Derneği

 40. Katalog Tarama

 41. Kandilli Rasathanesi

 42. Karayolları Genel Müdürlüğü

 43. Küresel Farkındalık Kuruluşu

 44. Kütüphane ve Bilgi Merkezi

 45. Kuvaterner Araştırma Grubu

 46. Landforms on Topographic Maps

 47. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

 48. Magma Dergisi

 49. Making Geological Map Data For The Earth Accessible

 50. Milli Kütüphane

 51. National Geographic Türkiye

 52. Nasa

 53. Nasa International Space Station

 54. Nasa World Wind

 55. Population Reference Bureau

 56. Plate Tectonics

 57. Royal Geographical Society

 58. Tema

 59. Turkish Journal of Earth Sciences

 60. Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası

 61. Türkiye İstatistik Kurumu

 62. Tübitak

 63. Türkiye Fiziki Coğrafyası

 64. Türkiye Bilimler Akademisi

 65. Türk Coğrafya Kurumu

 66. Türkiye Jeomorfologlar Derneği

 67. Ulusal Deprem İzleme Merkezi

 68. Ulusal Tez Merkezi

 69. U.S Geological Survey

 70. United Nations Statistics Division

 71. Ülkeler Rehberi

 72. Ülkeler, Haritalar, Bayraklar

 73. Üniversiteler

 74. Virtual Ocean

 75. WWF Türkiye

 76. Wild Animals Online

 77. World Map

 78. World Stress Map

 79. World Meteorological Organization

 80. Web Geology

 81. Yer Bilimleri

 82. Yer Bilimleri Harita Görüntüleyici

 83. Yer Bilimleri Veri Kataloğu

 84. Yer Küre

 85. Yer Bilimleri Benzetimleri

 86. YÖK

 

2016 ©