T.C

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

COĞRAFYA ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

I.YARIYIL

D.KODU

DERSİN ADI

Zorunlu dersler

6410551

Genel Jeomorfoloji

6410553

Klimatoloji

 

Coğrafi Bilgi Sistemleri I

II.YARIYIL

6410562

Flüvyal jeomorfoloji

6410564

Ekonomik Coğrafya

 

Not!!!

Jeomorfolojik Haritalama

Coğrafya lisans mezunu olmayanlara iki dönem hazırlık programı uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.YARIYIL

D.KODU

DERSİN ADI

Zorunlu dersler

6410503

Jeomorfolojik Harita Analizleri

6411701

Uzmanlık Alan Dersi

6411801

Tez Hazırlık Çalışması

Seçmeli Dersler Havuzu  (En az 3 ders seçilecek)

6410501

Türkiye’nin Jeomorfolojisi

6411509

Türkiye’nin İklimi

6410505

Coğrafyada CBS Uygulamaları I

6410507

Yöre Araştırmaları  I

6411511

Türkiye’de Doğayı Değerlendirme

6411513

Neotektonik

6411515

Dünya’da Nüfus Hareketleri

6411517

Türkiye’de Doğal Afet  Araştırmaları

 

Coğrafi Düşüncenin Gelişimi

 

Fiziki Coğrafyada Metodoloji*

Beşeri Coğrafyada Metodoloji*

*Yüksek lisans bilim dalına göre sadece iki dersten birini seçecektir.

II.YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

Zorunlu Dersler

6412504

Arazi Kullanımı

6412702

Uzmanlık Alan Dersi

6412802

Tez Hazırlık Çalışması

6412602

Seminer

Seçmeli Dersler Havuzu (En az üç ders seçilecek)

6412502

Sedimentoloji

 

6412506

Coğrafyada CBS Uygulamaları II

 

6412508

Yöre Araştırmaları  II

 

6412510

Uygulamalı Hidrografya

 

6412512

Türkiye Biyocoğrafyası

 

6412518

Türkiye Denizleri, Gölleri  ve Kıyıları

 

6412520

Türkiye Nüfus Coğrafyası

 

6412522

Türkiye Sanayii Coğrafyası

 

 

Anadolu Kentlerinin Tarihi Gelişimi

 

 

Kırsal Kalkınma

 

 

 III.YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

Zorunlu Dersler

COĞ 597

Tez Hazırlık Çalışması

COĞ 701

Uzmanlık Alan Dersi

 
 

 

 

 IV.YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

Zorunlu Dersler

COĞ 598

Tez Hazırlık Çalışması

COĞ 702

Uzmanlık Alan Dersi

 
 

 

 

 V.YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

Zorunlu Dersler

COĞ 598

Tez Hazırlık Çalışması

COĞ 702

Uzmanlık Alan Dersi

 
 

 

 

VI.YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

Zorunlu Dersler

COĞ 598

Tez Hazırlık Çalışması

COĞ 702

Uzmanlık Alan Dersi