T.C

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

COĞRAFYA ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI

 

I.YARIYIL

D.KODU

DERSİN ADI

Zorunlu dersler

6461503

Jeomorfolojide Alan Araştırmaları

6461701

Uzmanlık Alan Dersi

6461801

Danışmanlık

Seçmeli Dersler  Havuzu (Seçmeli ders havuzundan en az 3 ders seçilecektir.)

6461507

Türkiye’de Nüfus Hareketleri

6461501

Levha Tektoniği

6461505

Mekânsal Analizlerde Modelleme I

6461509

Türkiye Toprak Coğrafyası ve Erozyon  

6461513

Türkiye’de Turizm Faaliyetleri

6461515

Jeoarkeolojinin Esasları

 

Kentsel Ekoloji

 

II.YARIYIL

D. KODU

DERSİN ADI

Zorunlu Dersler

6462502

Türkiye Ekolojik Bölgeleri

6462702

Uzmanlık Alan Dersi

6462802

Danışmanlık

Seçmeli Dersler  Havuzu (Seçmeli ders havuzundan en az 3 ders seçilecektir.)

 

Gelişim ve Öğrenme

6462504

İklim Analizleri

6462506

Mekânsal Analizlerde Modelleme II

6462508

Türkiye’de Yerleşme Planlamaları

6462510

Fiziki Coğrafya Araştırmalarında Bilimsel Kritik II

6462512

Çevre Jeomorfolojisi

6462514

Çevre Politikaları ve Uluslararası Boyutu

6462516

Morfotektonik

6462518

Jeotermal Kaynaklar ve Değerlendirme

6462520

Jeolojik Haritalama Tekniği

6462522

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Araştırmalarında Bilimsel Kritik II

6462524

Avrupa Birliği ve Türkiye

6462526

Türkiye’de Konut Şekilleri

 

Türkiye’de Kentleşme Modelleri

III.YARIYIL

D. KODU

DERSİN ADI

Zorunlu Dersler

6463703

Uzmanlık Alan Dersi

6463803

Danışmanlık

6463603

Seminer

Seçmeli Dersler  Havuzu (Seçmeli ders havuzundan en az 2 ders seçilecektir.)

 

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

6461517

Türkiye’de Su Kaynakları ve Yönetimi

6461519

Kıyı Jeomorfolojisi ve Yönetimi

6461521

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Araştırmalarında Bilimsel Kritik I

6461523

Türkiye Bölge Planlaması

6461511

Fiziki Coğrafya Araştırmalarında Bilimsel Kritik I

 

Turizm Planlaması

IV.YARIYIL

D. KODU

DERSİN ADI

Zorunlu Dersler

6464704

Uzmanlık Alan Dersi

6464704

Danışmanlık

6464604

Seminer

V.YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

Zorunlu Dersler

6465805

Danışmanlık

6465705

Uzmanlık Alan Dersi

 

 VI.YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

Zorunlu Dersler

6466806

Danışmanlık

6466706

Uzmanlık Alan Dersi

 VII.YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

Zorunlu Dersler

6467807

Danışmanlık

6467707

Uzmanlık Alan Dersi

 

 VIII.YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

Zorunlu Dersler

6468808

Danışmanlık

6468708

Uzmanlık Alan Dersi