CBS laboratuvarı

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) laboratuvarı üniversitemiz rektörlüğü destekleri ile 2014 yılı yaz aylarında yapımına başlanmış ve 2014-2015 yılı güz dönemi ile birlikte eğitim ve öğretim faaliyetlerine açılmıştır. CBS laboratuvarında 60 masa ve sandalye bulunmakta, bunlardan 30 tanesine masa üstü bilgisayar konulmuştur. Diğer 30 tanesinde ise öğrencilerin kendi şahsi bilgisayarlarını laboratuvara getirip kullanmaları için düzenlenmiştir.İki tane projeksiyon (datashow) ve bir adet A3 renkli yazıcı bulunmaktadır. Yazılım olarak lisanlı 30 adet ESRI firmasının CBS yazılımı olan ArcGIS10.3 masa üstü yazılımı ve uzantıları (extensions) olan mekansal analiz (spatialanalysis), üç boyutlu analiz (3D analysis),Ağ analizleri (network analysis), mekansal istatistik (geostatistic analysis) yazılımları bulunmaktadır.

CBS`nin temelleri, veri yapıları, veritabanı, veri girişi, veri düzenleme, veri analiz, veri görselleştirme veri sunumu konularında hem teorik hem de uygulamalı örnekler verilmektedir. Bunların yanında jeomorfoloji, hidroloji, doğal afetleri, nüfus ve yerleşme, arazi kullanımı gibi coğrafyanın çok çeşitli alt dallarında CBS uygulamalarına yer verilmektedir. Öğrencilerimizin öğrendikleri teorik bilgilerini ve pratik becerilerini çok çeşitli alanlarda uygulamalarına teşvik ve destek verilmektedir.CBS ders müfredatı Avrupa Birliği Uyum süreci çerçevesinde belirlenen CBS mesleki yeterlilik seviyeleri olan 4. 5. ve 6 seviyelere uygun halde bulunmaktadır.  Hem derslerinde hem de seminer ve tezlerinde CBS kullanmaları istenilmektedir. Çalışma ürünlerini poster ve atlas şeklinde ürüne dönüştürmeleri beklenmektedir.

Afyonkarahisar Belediyesi Harita Müdürlüğü, IlTarım Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri olmakAfyonkarahisar`da bulunan diğer il müdürlükleri ya ziyaret edilerek yada bölümüze davet edilerek ilimizdeki CBS çalışmaları hakkında öğrencilerimiz bilgiler almaktadır. Aynı şekilde Ankara`da bulunan Harita Genel Komutanlığı (HGK), Devlet Su Işleri (DSI), Maden Tetkik ve Arama ((MTA), CBS Genel Müdürlüğüne geziler düzenlenmekte ve bu kurumlar ziyaret edilerek yerinde CBS çalışmaları görülmektedir. Bunların yanında, CBS sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve çeşitli üniversitelerde CBS ile ders veren ve proje yapan öğretim üyeleri davet edilmekte seminer ve toplantılar yapılmaktadır.

Her yıl Ankara`da yapılan ESRI kullanıcılar toplantısına bölüm öğrencileri poster ve bildiri ile katılmakta, buraya kamu, üniversite ve özel sektörden gelen CBS kullanıcıları ile tanışmakta ve onlarla bir araya gelmektedir. Bu toplantılarda yapılan poster, harita ve proje yarışmalarına katılmakta ve katılımcıların oyları ile yapılan oylamalarda ve jürilerin değerlendirmeleri sonucu 1. 2. ve 3. lük gibi başarılar elde etmektedirler. Bu coğrafya bölümü için bir gelenek haline gelmiştir.

Hem teorik hem de uygulamalı CBS eğitimi alan bölüm öğrencilerimiz mezuniyetleri sonrasında ise özellikte özel sektör başta olmak üzere kamuda CBS ile iş bulabilmektedirler. Harita Mühendisliği ve diğer mühendislik bölümlerinden mezun olanlarının yanında Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölüm öğrencileri onlarla rekabet edebilmekte ve iş bulabilmekte ve işe alınmakta tercih edilir hale gelmiş bulunmaktadır.20’den fazla bölüm mezunu öğrencimiz özel sektörde çalışmaktadır. Bu durum özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi CBS sektöründe coğrafyanın hak ettiği yere gelmesinde önemli bir aşamadır. Zaman zaman da CBS sektöründe faaliyet gösteren firmalardan coğrafya bölümünden eleman talepleri olmakta ve karşılanmaya çalışılmaktadır. Bütün bunlar Afyon Kocatepe Coğrafya Bölümünü belirli bir yere getirmekte ve farkındalığı olan marka bir bölüm yapmaktadır.